Poľovnícky spolok VEPOR

Poľovnícky spolok VEPOR

IČO:

37996428

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok VEPOR

Dátum vzniku:

23.03.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

KDL Medveďovo 2210, Čierny Balog, 97652

Okres:

SK0323 - Okres Brezno

Obec:

SK0323508527 - Čierny Balog

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený