Poľovnícky spolok Veľké Straciny

Poľovnícky spolok Veľké Straciny

IČO:

31933688

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Veľké Straciny

Dátum vzniku:

07.10.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľké Straciny 81, Veľké Straciny, 99001

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A558214 - Veľké Straciny

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený