Poľovnícky spolok Vartička

Poľovnícky spolok Vartička

IČO:

37949241

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Vartička

Dátum vzniku:

19.08.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tekovská Breznica 377, Tekovská Breznica, 96652

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C517291 - Tekovská Breznica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený