Poľovnícky spolok Váh

Poľovnícky spolok Váh

IČO:

50310780

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Váh

Dátum vzniku:

13.04.2016

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Vlčany 357, Vlčany, 92584

Okres:

SK0235 - Okres Šaľa

Obec:

SK0235504165 - Vlčany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

2 - Súkromné tuzemské

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený