Poľovnícky spolok UPS Lutila

Poľovnícky spolok UPS Lutila

IČO:

37959247

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok UPS Lutila

Dátum vzniku:

27.12.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štefánikova 84, Lutila, 96622

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D599336 - Lutila

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený