Poľovnícky spolok Tri duby

Poľovnícky spolok Tri duby

IČO:

37950495

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Tri duby

Dátum vzniku:

19.12.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Širkovce 108, Širkovce, 98002

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329515639 - Širkovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený