Poľovnícky spolok SVÄTÝ MICHAL Držkovce v likvidácii

Poľovnícky spolok SVÄTÝ MICHAL Držkovce v likvidácii

IČO:

35675993

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok SVÄTÝ MICHAL Držkovce v likvidácii

Dátum vzniku:

07.05.1996

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Držkovce, Držkovce, 98262

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328514675 - Držkovce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený