Poľovnícky spolok Svätý Hubert - Tornaľa

Poľovnícky spolok Svätý Hubert - Tornaľa

IČO:

37833405

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Svätý Hubert - Tornaľa

Dátum vzniku:

04.06.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cintorínska 2-6, Tornaľa, 98201

Okres:

SK0328 - Okres Revúca

Obec:

SK0328515612 - Tornaľa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený