Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ

Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ

IČO:

35990872

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok STRIEBORNÁ

Dátum vzniku:

27.10.1999

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Cinobaňa 185, Cinobaňa, 98522

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511315 - Cinobaňa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený