Poľovnícky spolok SOSNINA v Kladzanoch

Poľovnícky spolok SOSNINA v Kladzanoch

IČO:

35522097

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok SOSNINA v Kladzanoch

Dátum vzniku:

03.03.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kladzany 42, Kladzany, 09421

Okres:

SK041D - Okres Vranov nad Topľou

Obec:

SK041D528781 - Kladzany

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený