Poľovnícky spolok SKALKA

Poľovnícky spolok SKALKA

IČO:

42351481

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok SKALKA

Dátum vzniku:

19.02.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nemocničná 1975/3, Dolný Kubín, 02601

Okres:

SK0313 - Okres Dolný Kubín

Obec:

SK0313509540 - Dolný Kubín

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený