Poľovnícky spolok SERNINEC

Poľovnícky spolok SERNINEC

IČO:

37941437

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok SERNINEC

Dátum vzniku:

30.08.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ladomirová 94, Ladomirová, 09003

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C527505 - Ladomirová

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený