Poľovnícky spolok Šarkan

Poľovnícky spolok Šarkan

IČO:

42334446

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Šarkan

Dátum vzniku:

15.05.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ľubá 70, Ľubá, 94353

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234503339 - Ľubá

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94120 - Činnosti profesijných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený