Poľovnícky spolok Prieková

Poľovnícky spolok Prieková

IČO:

42349028

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Prieková

Dátum vzniku:

11.11.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Oravský Biely Potok, Oravský Biely Potok, 02742

Okres:

SK031A - Okres Tvrdošín

Obec:

SK031A509949 - Oravský Biely Potok

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený