Poľovnícky spolok PETROVEC

Poľovnícky spolok PETROVEC

IČO:

45029407

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok PETROVEC

Dátum vzniku:

10.08.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nová 559/41, Poltár, 98701

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511765 - Poltár

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený