Poľovnícky spolok PATRÓN

Poľovnícky spolok PATRÓN

IČO:

45022488

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok PATRÓN

Dátum vzniku:

14.08.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Janka Kráľa 9, Lučenec, 98401

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511218 - Lučenec

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený