Poľovnícky spolok Ostrá Hodejov

Poľovnícky spolok Ostrá Hodejov

IČO:

42008344

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Ostrá Hodejov

Dátum vzniku:

28.09.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hodejov 171, Hodejov, 98031

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514837 - Hodejov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený