Poľovnícky spolok OSLI

Poľovnícky spolok OSLI

IČO:

31954286

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok OSLI

Dátum vzniku:

06.07.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zamoyského 31, Stará Ľubovňa, 06401

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526665 - Stará Ľubovňa

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený