Poľovnícky spolok NIMRÓD Tekovské Lužamy

Poľovnícky spolok NIMRÓD Tekovské Lužamy

IČO:

42335167

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok NIMRÓD Tekovské Lužamy

Dátum vzniku:

25.06.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Tekovské Lužany, Tekovské Lužany, 93541

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502821 - Tekovské Lužany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený