Poľovnícky spolok Modrý Kameň

Poľovnícky spolok Modrý Kameň

IČO:

37953125

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Modrý Kameň

Dátum vzniku:

26.03.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Poľná 539/43, Modrý Kameň, 99201

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A516210 - Modrý Kameň

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený