Poľovnícky spolok MEDZIHORIE

Poľovnícky spolok MEDZIHORIE

IČO:

42235481

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok MEDZIHORIE

Dátum vzniku:

25.04.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Šarišské Dravce 222, Šarišské Dravce, 08273

Okres:

SK0418 - Okres Sabinov

Obec:

SK0418525219 - Šarišské Dravce

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený