Poľovnícky spolok MARIETTA

Poľovnícky spolok MARIETTA

IČO:

37958259

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok MARIETTA

Dátum vzniku:

13.12.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čamovce 82, Čamovce, 98601

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511331 - Čamovce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený