Poľovnícky spolok Malé Straciny

Poľovnícky spolok Malé Straciny

IČO:

31932436

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Malé Straciny

Dátum vzniku:

30.06.1993

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Boženy Nemcovej 21, Veľký Krtíš, 99001

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A515850 - Veľký Krtíš

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený