Poľovnícky spolok majiteľov poľovných pozemkov Macov-Krahulec

Poľovnícky spolok majiteľov poľovných pozemkov Macov-Krahulec

IČO:

37984021

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok majiteľov poľovných pozemkov Macov-Krahulec

Dátum vzniku:

19.10.2004

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Macov 12, Macov, 93032

Okres:

SK0211 - Okres Dunajská Streda

Obec:

SK0211555606 - Macov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený