Poľovnícky spolok Lužný háj Chynorany

Poľovnícky spolok Lužný háj Chynorany

IČO:

42283868

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Lužný háj Chynorany

Dátum vzniku:

11.02.2014

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nupodská cesta 553/3, Chynorany, 95633

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225543004 - Chynorany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený