Poľovnícky spolok Lupoč

Poľovnícky spolok Lupoč

IČO:

37952439

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Lupoč

Dátum vzniku:

22.12.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zavoda 184/44, Halič, 98511

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511421 - Halič

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený