Poľovnícky spolok LIŠIAK Pavlová

Poľovnícky spolok LIŠIAK Pavlová

IČO:

37868331

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok LIŠIAK Pavlová

Dátum vzniku:

08.10.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Pavlová 153, Pavlová, 94359

Okres:

SK0234 - Okres Nové Zámky

Obec:

SK0234556033 - Pavlová

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený