Poľovnícky spolok LÁTKY

Poľovnícky spolok LÁTKY

IČO:

45021244

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok LÁTKY

Dátum vzniku:

07.05.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Látky 141, Látky, 98545

Okres:

SK0324 - Okres Detva

Obec:

SK0324511510 - Látky

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený