Poľovnícky spolok Krumlov Nižné Ružbachy

Poľovnícky spolok Krumlov Nižné Ružbachy

IČO:

42236401

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Krumlov Nižné Ružbachy

Dátum vzniku:

20.06.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Nižné Ružbachy 203, Nižné Ružbachy, 06502

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526916 - Nižné Ružbachy

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený