Poľovnícky spolok Kráľová pod Karpatmi

Poľovnícky spolok Kráľová pod Karpatmi

IČO:

42185181

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Kráľová pod Karpatmi

Dátum vzniku:

08.03.2011

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Partizánska 27, Modra, 90001

Okres:

SK0107 - Okres Pezinok

Obec:

SK0107508101 - Modra

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený