Poľovnícky spolok KOŠARISKÁ

Poľovnícky spolok KOŠARISKÁ

IČO:

50059467

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok KOŠARISKÁ

Dátum vzniku:

16.10.2015

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hviezdoslavova 372/40, Nová Baňa, 96801

Okres:

SK032C - Okres Žarnovica

Obec:

SK032C517097 - Nová Baňa

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

01 - 0 zamestnancov