Poľovnícky spolok Komposesorát České Brezovo

Poľovnícky spolok Komposesorát České Brezovo

IČO:

35659459

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Komposesorát České Brezovo

Dátum vzniku:

13.12.1995

Dátum zániku:


Adresa sídla:

České Brezovo 89, České Brezovo, 98503

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511340 - České Brezovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený