Poľovnícky spolok Kalonda

Poľovnícky spolok Kalonda

IČO:

37897535

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Kalonda

Dátum vzniku:

14.07.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Železničná 9, Kalonda, 98531

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511480 - Kalonda

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený