Poľovnícky spolok JEDLINY

Poľovnícky spolok JEDLINY

IČO:

35982110

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok JEDLINY

Dátum vzniku:

03.08.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ozdín 72, Ozdín, 98524

Okres:

SK0327 - Okres Poltár

Obec:

SK0327511684 - Ozdín

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený