Poľovnícky spolok IPEĽ

Poľovnícky spolok IPEĽ

IČO:

45028222

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok IPEĽ

Dátum vzniku:

30.04.2009

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Holiša 181, Holiša, 98557

Okres:

SK0326 - Okres Lučenec

Obec:

SK0326511439 - Holiša

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený