Poľovnícky spolok HUBERT

Poľovnícky spolok HUBERT

IČO:

42064422

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok HUBERT

Dátum vzniku:

10.06.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Rabčice 155, Rabčice, 02945

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317510033 - Rabčice

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený