Poľovnícky spolok Hrušov

Poľovnícky spolok Hrušov

IČO:

45025011

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Hrušov

Dátum vzniku:

26.11.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Hrušov 395, Hrušov, 99142

Okres:

SK032A - Okres Veľký Krtíš

Obec:

SK032A516040 - Hrušov

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený