Poľovnícky spolok HRUBÝ VRCH v likv.

Poľovnícky spolok HRUBÝ VRCH v likv.

IČO:

42022380

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok HRUBÝ VRCH v likv.

Dátum vzniku:

13.03.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Veľké Uherce 389, Veľké Uherce, 95841

Okres:

SK0225 - Okres Partizánske

Obec:

SK0225505722 - Veľké Uherce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený