Poľovnícky spolok Horský park - Baba

Poľovnícky spolok Horský park - Baba

IČO:

37895583

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Horský park - Baba

Dátum vzniku:

03.04.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

ČSA 963, Sliač, 96231

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B518808 - Sliač

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený