Poľovnícky spolok Hodoš

Poľovnícky spolok Hodoš

IČO:

42002567

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Hodoš

Dátum vzniku:

16.11.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Čierny Potok 55, Čierny Potok, 98031

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514616 - Čierny Potok

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený