Poľovnícky spolok Harris

Poľovnícky spolok Harris

IČO:

42225493

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Harris

Dátum vzniku:

22.02.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Oravský Podzámok 370, Oravský Podzámok, 02741

Okres:

SK0313 - Okres Dolný Kubín

Obec:

SK0313509957 - Oravský Podzámok

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený