Poľovnícky spolok HÁJIK

Poľovnícky spolok HÁJIK

IČO:

42061407

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok HÁJIK

Dátum vzniku:

02.08.2007

Dátum zániku:


Adresa sídla:

ul. Miestneho priemyslu 1140, Námestovo, 02901

Okres:

SK0317 - Okres Námestovo

Obec:

SK0317509868 - Námestovo

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený