Poľovnícky spolok Háje Zemianske Kostoľany

Poľovnícky spolok Háje Zemianske Kostoľany

IČO:

36117421

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Háje Zemianske Kostoľany

Dátum vzniku:

30.11.1998

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Zemianske Kostoľany 354, Zemianske Kostoľany, 97243

Okres:

SK0227 - Okres Prievidza

Obec:

SK0227514454 - Zemianske Kostoľany

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený