Poľovnícky spolok - Háj Mičiná

Poľovnícky spolok - Háj Mičiná

IČO:

42301149

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok - Háj Mičiná

Dátum vzniku:

31.05.2012

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Oto Hudec, Dolná Mičiná 93, Dolná Mičiná, 97401

Okres:

SK0321 - Okres Banská Bystrica

Obec:

SK0321508543 - Dolná Mičiná

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený

Návrat na zoznamTlačiť PDF