POĽOVNÍCKY SPOLOK H U N O R

POĽOVNÍCKY SPOLOK H U N O R

IČO:

42004128

Obchodné meno:

POĽOVNÍCKY SPOLOK H U N O R

Dátum vzniku:

05.04.2006

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Barca 67, Barca, 98251

Okres:

SK0329 - Okres Rimavská Sobota

Obec:

SK0329514501 - Barca

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený