Poľovnícky spolok Družstevník Kozárovce

Poľovnícky spolok Družstevník Kozárovce

IČO:

37970585

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Družstevník Kozárovce

Dátum vzniku:

23.06.2005

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kozárovce 440, Kozárovce, 93522

Okres:

SK0232 - Okres Levice

Obec:

SK0232502421 - Kozárovce

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený