Poľovnícky spolok Diana

Poľovnícky spolok Diana

IČO:

37938355

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Diana

Dátum vzniku:

22.12.2003

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Štefurov 10, Štefurov, 09042

Okres:

SK041C - Okres Svidník

Obec:

SK041C527904 - Štefurov

Právna forma:

701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Hlavná činnosť:

94999 - Činnosti ostatných členských organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený