Poľovnícky spolok ČIRČ

Poľovnícky spolok ČIRČ

IČO:

42081700

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok ČIRČ

Dátum vzniku:

20.02.2008

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Ružová 203, Plaveč, 06544

Okres:

SK041A - Okres Stará Ľubovňa

Obec:

SK041A526959 - Plaveč

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený