Poľovnícky spolok CHOM

Poľovnícky spolok CHOM

IČO:

42306043

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok CHOM

Dátum vzniku:

08.04.2013

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Angyalova 519/78, Kremnica, 96701

Okres:

SK032D - Okres Žiar nad Hronom

Obec:

SK032D516970 - Kremnica

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený