Poľovnícky spolok Chocholná

Poľovnícky spolok Chocholná

IČO:

37831984

Obchodné meno:

Poľovnícky spolok Chocholná

Dátum vzniku:

08.03.2002

Dátum zániku:


Adresa sídla:

Kimovská 2341/2, Zvolen, 96001

Okres:

SK032B - Okres Zvolen

Obec:

SK032B518158 - Zvolen

Právna forma:

119 - Nezisková organizácia

Hlavná činnosť:

94992 - Činnosti záujmových organizácií

Inštitucionálny sektor:

15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam

Druh vlastníctva:

6 - Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Kategória veľkosti organizácie:

00 - nezistený